Pensioenleeftijd omlaag en wettelijk minimumloon omhoog: dit verandert er per 1 januari 2024 voor de horeca

Op 1 januari 2024 is de nieuwe cao Horeca van kracht. Na een intensieve onderhandelingsperiode is er eindelijk akkoord op de cao. De afspraken hebben betrekking op loon, werk-privébalans en een stagevergoeding. Op loonvlak gaat het vooral om het wettelijk minimumloon dat in 2024 opnieuw flink stijgt. Per 1 januari gaat deze met 9,5 procent omhoog. Omdat dit gevolgen heeft voor het loongebouw in de cao Horeca, zijn hierover afspraken gemaakt. Daar gaan we in dit artikel op in. En omdat de leeftijd waarop de pensioenopbouw begint ook in het nieuwe jaar ingaat, besteden we hier kort aandacht aan.

Leeftijd pensioenopbouw van 21 naar 18 jaar

Werkenden moeten eerder hun pensioen gaan opbouwen, vindt de overheid. Daarom is er in het nieuwe pensioenstelsel opgenomen dat werkenden niet meer vanaf 21 jaar maar vanaf 18 jaar met de opbouw van hun pensioen kunnen beginnen. Alle werkenden met een pensioenregeling hebben hierdoor drie jaar extra de tijd om hun pensioen bij elkaar te sparen. De nieuwe toetredingsleeftijd geldt vanaf 2024 ook voor iedereen die onder de pensioenregeling voor horeca- en cateringmedewerkers valt.

Algemene verhoging wettelijk minimumloon

Vanaf 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon met 3,75 procent omhoog. Dit is een reguliere stijging, maar omdat er vanwege een nieuwe wet in het nieuwe jaar geen minimum dag-, week- en maandlonen meer bestaan, gaan bepaalde groepen werknemers er nog veel meer op vooruit. Gemiddeld is de stijging daarom 9,5 procent.

Met de reguliere stijging van het WML gaan medewerkers van 21 jaar en ouder straks 13,27 euro per uur ontvangen. Het referentiemaandloon bedrag is vanaf dan 2.069,40 euro.

Wettelijk minimumloon horeca

De wettelijke stijging van het minimumloon heeft grote gevolgen voor het loongebouw in de cao horeca. Er zijn groepen die hier flink van profiteren en automatisch meer zullen verdienen. Tegelijkertijd zijn er ook werknemers die hun loon onder druk zien komen te staan. In de cao horeca staat dan ook dat het loongebouw hierdoor uit balans raakt.

Een gebalanceerd loongebouw heeft een gedifferentieerde aanpassing nodig en daarom staan het basis- en eindloon van functiegroep I op het bedrag van het WML. Ook het basisloon van functiegroep II wordt gesteld op het bedrag van het WML. Functiegroepen II en hoger krijgen een stijgingspercentage. De basislonen en tussenliggende periodieken krijgen hiermee een ophoging. De eindlonen hierbinnen staan op het bedrag dat 2 procent boven de laatste periodiek uitkomt.

FunctiegroepStijgingspercentage
II 9,5%
III 10,5% 
IV 12% 
12% 
 VI9% 
VII-XI 8% 

Het loontabel zal niet opnieuw uit balans raken bij een nieuwe ophoging van het WML per 1 juli 2024, omdat de periodiekbedragen die onder het WML komen dan worden opgehoogd naar het WML-bedrag dat op moment geldt.

Wettelijk minimumloon horeca cao niet-vakkrachten & BBL-leerlingen 2024

In 2024 zijn de cao-lonen voor niet-vakkrachten en leerlingen BBL als volgt:

 Van cao38-urige werkweek32 uur en 6 uur school 
       
Leeftijd  % basisloon groep 1Per maandPer week Per maandPer week Per arbeidsuur 
       
21 jaar100€ 2.185,13€ 504,26€ 1.840,11€ 424,64 € 13,27 
       
20 jaar 85 € 1.857,36 € 428,64 € 1.564,09 € 360,94 € 11,28
       
19 jaar 75 € 1.638,85 € 378,21 € 1.380,08 € 318,48 € 9,95
       
18 jaar 65 € 1.420,33 € 327,78 € 1.196,07 € 276,02 € 8,63
       
17 jaar 55 € 1.201,82 € 277,36 € 1.012,06 € 233,55 € 7,30
       
16 jaar 45 € 983,31 € 226,93 € 828,05 € 191,09 € 5,97
       
15 jaar 35 € 764,79 € 176,50 € 644,03 € 148,62 € 4,64

Eindlonen vakkrachten cao Horeca per 1 januari 2024

Download hier de tabbel met eindlonen voor vakkrachten volgens de cao Horeca per 1 januari 2024