Nieuw cao-akkoord Horeca: 8 tot 12 procent meer loon voor horecapersoneel

Horecapersoneel gaat vanaf 1 januari 2024 tussen de 8 tot 12 procent meer verdienen. Hierover hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN), FNV Horeca en CNV Vakmensen een onderhandelaarsakkoord bereikt. Voor het eerst zijn er in de cao Horeca afspraken gemaakt over een stagevergoeding.

De cao Horeca gaat voor de duur van 1 jaar gelden, zodat er volgend jaar ook nog ruimte is voor onderhandelingen. Er staan afspraken in over een nieuw loongebouw en loonontwikkeling, waardoor de koopkracht voor horecapersoneel verbetert. Tegelijkertijd is er rekening gehouden met de druk die op de marges in de horeca staan. Horecawerkgevers die onder druk van de stijgende leefkosten al een loonsverhoging hebben toegekend, kunnen dit laten verrekenen.

Loonsverhoging horeca

Volgens vakbond FNV krijgt de grootste groep werknemers een salarisverhoging van 12 procent. Dit zijn vaak ervaren krachten die niet kunnen profiteren van het stijgende minimumloonbedrag. Omdat het minimumloon vanaf 1 januari 2024 ook nog een stijgt, profiteren starters in de horeca met lagere lonen ook. Tegelijkertijd zien vakbonden en KHN dat de verhoging van het Wettelijk minimumloon het in stand houden van de salarisschalen complexer maakt. De omvang van de loonsverhoging verschilt uiteindelijk per functiegroep, laat KHN weten.

Voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen gaan de jeugdloonpercentages met 5 procent naar beneden. Ook dit is straks opgenomen in de cao. Ondanks de bijstelling, liggen de percentages nog steeds hoger dan wettelijk is bepaald.

Stagevergoeding horeca

Voor BOL- en hbo-stagiaires zijn ook afspraken gemaakt. Er komt een minimumstagevergoeding van 350 euro. De vakbonden leggen het resultaat voor aan hun achterban, die een stem mag uitbrengen. Gaat het merendeel akkoord, dan krijgt de cao Horeca 2024-2025 doorgang.