Wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 met 3,75 procent omhoog

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2024 met 3,75 procent omhoog. Dit betekent dat medewerkers van 21 jaar en ouder dan een bedrag van 13,27 euro per uur ontvangen. Het referentiemaandloon bedrag vanaf dan 2.069,40 euro. Ook voert het kabinet in het nieuwe jaar een wet in voor het minimumuurloon.

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon, bestaan er straks geen minimum dag-, week- en maandlonen meer. Alle medewerkers hebben vanaf 1 januari 2024 recht op het minimumuurloon, gebaseerd op het feitelijke aantal uren dat iemand werkt. Hiermee komt een eind aan de ongelijkheid tussen een werknemer die het minimumloon verdient en 40 uur werkt en iemand die 36 uur werkt maar meer verdient.

Minimumuurloon voor alle medewerkers

Alle werkgevers zijn per 1 januari 2024 verplicht om hun werknemers het minimumuurtarief uit te betalen. Voor iedere werknemer van 21 jaar of ouder geldt één vast uurloon. Vanaf volgend jaar gelden voor werknemers onder de 21 jaar vaste minimumjeugdlonen per uur, afgeleid van het wettelijk minimumloon.

Minimumjeugdloon

Leeftijd                                                Uurtarief

21 jaar  en ouder                             13,27 euro

20 jaar                                                 10,62 euro

19 jaar                                                 7,96 euro

18 jaar                                                 6,64 euro

17 jaar                                                 5,24 euro

16 jaar                                                 4,58 euro

15 jaar                                                 3,98 euro

Wil je weten wat verhogingen van het minimumloon betekenen voor jou als werkgever? Hier schreven we eerder een artikel over.

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Bijna alle partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen hebben een verhoging van het minimumloon op hun verkiezingsprogramma staan. VVD en CDA noemen geen bedrag, maar onder meer ChristenUnie, D66 en GroenLinks/PvdA wel. Zo wil ChristenUnie het sociale minimum verhogen naar 18 euro per uur, D66 stelt 17,50 euro per uur voor en willen GroenLinks/PvdA en SP een verhoging naar 16 euro. Wanneer dit zou moeten worden ingevoerd, zegt niemand. Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCV denkt dat een minimumloon van 18 euro per uur desastreuse gevolgen heeft voor het mkb. Veel bedrijven zullen dan omvallen.

Hoe dit zal uitpakken is nog even afwachten. De Tweede Kamer debatteert hier de komende tijd over en natuurlijk zullen we de verkiezingen op 22 november moeten afwachten.