Dit zijn de belangrijkste punten voor de horeca in de Miljoenennota

Deze week is de Miljoenennota op Prinsjesdag overhandigd aan de Tweede Kamer. In de begroting voor 2024 staan een aantal belangrijke kabinetsmaatregelen voor de horeca, zoals de accijnsverhoging op alcohol, mkb-winstvrijstelling en de hervormingen op de arbeidsmarkt. Dit zijn de meest interessante maatregelen waar horecaondernemers rekening mee kunnen houden.

Alcoholaccijns gaat omhoog

In de Miljoennota staat een accijnsverhoging van 16,2 procent op alcohol. Dit betekent dat een glas bier van 25 centiliter zo’n 2 cent per glas duurder wordt, net als een glas wijn. Een glas sterke drank stijgt dan met 5 cent. Vanaf 1 januari 2024 is de bieraccijns niet meer op basis van graden Plato maar op basis van alcoholpercentage.

Pensioenstelsel

Het kabinet trekt extra geld uit voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit geld helpt betrokken overheidsinstanties om hun steentje bij te dragen aan een soepele transitie.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling gaat van 14 procent naar 12,7 procent. Ondernemers moeten straks dus meer betalen over een groter deel van de winst. Dit beleid moet zelfstandigen stimuleren om in loondienst te gaan. Tegelijkertijd treft dit mogelijk ook de kleine ondernemers in winkelstraten.

Hervormingen arbeidsmarkt

De aangekondigde hervormingen voor de arbeidsmarkt gaan volgend jaar door. In dat maatregelenpakket zitten onder meer de aanpak van schijnzelfstandigheid, minder flexwerkers en meer vast werk, en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook gaat het kabinet het sociale zekerheidsstelsel vereenvoudigen, wat onder meer aanpassingen van de Werkloosheidswet en de WIA inhoudt.

Koopkracht

Het kabinet maakt in de Miljoenennota 2024 structureel 2 miljard euro per jaar extra vrij om de koopkracht van mensen te verbeteren. De huurtoeslag gaat omhoog, het kindgebonden budget gaat omhoog en de uitkeringen stijgen in gelijke mate mee met het minimumloon.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is deze winter weer beschikbaar, waarmee een deel van de energierekening van mensen met hoge kosten en een laag inkomen wordt vergoed. Ook de arbeidskorting gaat omhoog, waardoor werkenden met lage of middeninkomens minder belasting gaan betalen.

Als gevolg van deze maatregelen stijgt komend jaar voor de meeste mensen de koopkracht. De doorsnee Nederlander gaat er 1,7 procent op vooruit, waardoor mensen meer te besteden hebben.

Ondersteuning voor het mkb bij verduurzaming

Drie belangrijke regelingen worden met vijf jaar verlengd tot en met 31 december 2028. Het gaat om de Milieu-investeringsaftrek, de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen en de Energie-investeringsaftrek. Het aftrekpercentage van deze laatste regeling gaat vanaf volgend jaar omlaag van 45,5 procent naar 40 procent. Dit houdt een daling van het financiële voordeel per investering in, maar het zorgt er wel voor dat meer ondernemers de EIA kunnen gebruiken.

De volgende maatregelen staan niet in de Miljoenennota, maar daar werd wel naar gerefereerd in de Troonrede en ze spelen een belangrijke rol in de verkiezingsprogramma’s van bijna alle politieke partijen.

Verhoging Wettelijke minimum loon

Horecaondernemers hebben per 1 januari 2024 al te maken met een totale stijging van 20 procent van het wettelijk minimumloon, maar het kan zijn dat de plannen om deze verder te verhogen worden doorgezet. Dit kan extra druk zetten op de loonkosten van horecaondernemers.

Voorspelbaar fiscaal klimaat

Geen concreet plan, maar wel een uitspraak van de Koning in zijn Troonrede: er moet meer aandacht komen voor het ondernemersklimaat, wat onder meer een meer voorspelbaar fiscaal klimaat betekent. Er is de afgelopen jaren een flinke toename gesignaleerd in de regeldruk en fiscale lasten van ondernemers. Dat is een risico voor hun marges en bovendien niet bevorderlijk voor het ondernemerschap. Ondernemen lijkt vaak niet langer rendabel. Daarom sprak de Koning tijdens zijn rede over ‘Verdienen voor verdelen’.