Met deze nieuwe wet- en regelgeving hebben horecawerkgevers vanaf 1 januari 2024 te maken

Horecaondernemers hebben vanaf 1 januari 2024 te maken met diverse nieuwe wetten en regels, waaronder de verhoging van het wettelijk minimumloon, pensioen, de AOW-leeftijd en plasticverbod. Lees hier de 15 veranderingen waar alle werkgevers in de horeca rekening mee moeten houden in het nieuwe jaar.

Wettelijk minimumloon met 9,5 procent omhoog

Het reguliere wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2024 met 3,75 procent omhoog. Vanwege het verdwijnen van het wettelijk minimum dag-, week- en maandloon, komt de totale verhoging op 9,5 procent voor de horeca. Werknemers van 21 jaar en ouder krijgen straks een uurloon van minimaal 13,27 euro.

Verlenging en verlaging van de energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers kunnen vijf jaar langer gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek (EIA). Het aftrekpercentage nu is 45,5 procent en vanaf 2024 is dat 40 procent. De EIA is er voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen, zoals warmtepompen, isolatie en zonnepanelen, die minimaal 2.500 euro kosten.

Verbruiksbelasting op frisdrank en alcoholvrij bier omhoog

De belasting op alcoholvrije dranken zoals frisdrank en alcoholvrij bier gaat omhoog van 8 cent naar ruim 26 cent. Dit heeft de overheid besloten om consumenten te motiveren gezonder te drinken. Op mineraalwater zit straks helemaal geen verbruiksbelasting meer.

Verhoging alcoholaccijns

Schenk je alcohol in je zaak? Dan moet je rekening houden met een stijging van 8,1 procent accijns op alle alcoholhoudende dranken. Drankenleveranciers zullen deze verhoging doorberekenen.

Toetredingsleeftijd pensioen omlaag

Vanaf 2024 nemen medewerkers niet meer vanaf hun 21ste verplicht deel aan de pensioenregeling bij hun werkgever, maar al vanaf hun 18e. Dit betekent dat werknemers drie jaar langer de tijd hebben om een pensioen op te bouwen.

AOW-leeftijd naar 67 jaar

De AOW-leeftijd gaat omhoog van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar. Deze leeftijd staat vast tot en met 2026 en geldt voor mensen die geboren zijn na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958. Op de AOW-leeftijd krijgt een werknemer een AOW-geldbedrag. De hoogte hiervan, hangt af van hoeveel AOW is opgebouwd. De opbouw van de AOW begint voor iedereen die in Nederland woont of werkt vanaf het 15e levensjaar.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

Voor zakelijke ritten met een privévoertuig mogen ondernemers straks geen 21 maar 23 cent per kilometer van de winst aftrekken. Ook mogen werkgevers vanaf 2024 23 cent per kilometer onbelast vergoeden aan personeel. Hieronder vallen woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers die zij maken met hun eigen auto of motor.

Vrije ruimte in werkkostenregeling aangepast

Belastingvrije vergoedingen aan personeel geven kun je doen door gebruik te maken van de 0vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR). Volgend jaar gaat het om 1,92 procent van eerste 400.000 euro loonsom. Het percentage voor alles hierboven is 1,18 procent.

Einde STAP-budget

Wil je personeel aanvullende opleidingen doen? Dan kan dat niet meer met het STAP-budget. Het bedrag van 1.000 euro voor iedereen die een opleiding wil volgen is volgend jaar niet meer beschikbaar. De reden voor het stoppen van het STAP-budget is het grootschalige misbruik dat ervan werd gemaakt. Ook waren er bij bijna iedere aanmeldronde flink wat technische problemen.

Geen eenmalig plastic meer bij consumptie ter plaatse

Het is straks verboden om bij ‘consumptie ter plaatse’ gebruik te maken van plastic bekers en maaltijdverpakking die je na eenmalig gebruik weer moet weggooien. In plaats daarvan mag je nog wel wegwerpverpakkingen gebruiken die geen plastic bevatten, mag je herbruikbare verpakkingen en drinkbekers uitgeven of wél eenmalig plastic verpakkingen en drinkbekers gebruiken, maar dan moet dit wel worden verwerkt in een systeem met hoogwaardige recycling.

Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, moeten ondernemers die iets willen veranderen mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen voor een (milieubelastende) activiteit. Controleer dan ook meteen via het nieuwe Omgevingsloket of er milieuregels gelden op de grond van het omgevingsplan. Ondernemers die hun vergunningen op orde hebben en geen plannen hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen, hoeven niets te doen.

Lagere zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf dit jaar geleidelijk aan omlaag. In 2024 mag je 1.280 euro minder aftrekken van je winst. Dus de totale zelfstandigenaftrek volgend jaar is nog 3.750 euro. Door de verlaging moeten ondernemers meer belasting betalen.

Geen betalingskorting meer

Waar ondernemers voorheen een betalingskorting op hun voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting ontvingen, is dat vanaf volgend jaar niet meer het geval. Wie dus in één keer zijn voorlopige aanslag betaalt, krijgt daar geen korting meer op. Het maakt straks dus niet meer uit of je de aanslag in termijnen of in één keer overmaakt.

Minder MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling staat nu nog op 14 procent, maar daalt volgend jaar naar 12,7 procent. Hierdoor houden ondernemers meer belastbare winst over na hun ondernemersaftrek. Ook deze maatregel zorgt er dus voor dat de belastingen omhoog gaan.