Wat betekent het prijsplafond voor energieverbruik voor horecaondernemers?

Deze week heeft het kabinet de concrete plannen gepresenteerd voor het prijsplafond voor de energierekening. Dit prijsplafond is bedoeld voor alle kleinverbruikers, zoals huishoudens, zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Natuurlijk worden horecabedrijven ook hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Speciaal voor energie-intensieve ondernemingen komt er een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling.

De Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie geldt voor een deel van de kostenstijging dit jaar en voor heel 2023. Het kabinet moet nog vaststellen wat het percentage wordt, maar het komt erop neer dat de compensatie een percentage van de stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen wordt, vermenigvuldigd met jouw energieverbruik, tot een vast te stellen maximum per onderneming.

Naar verwachting gaat de regeling officieel pas per 2023 in, maar omdat energie-intensieve bedrijven, zoals veel bedrijven in de horeca, nu al in acute problemen zitten is de inzet om vanaf november al andere maatregelen klaar te hebben om voor (horeca)ondernemers de bedrijfslasten te kunnen verlagen.

Prijsplafond huishoudens

Vanaf 1 januari 2023 geldt er ook een prijsplafond voor huishoudens. De plannen hiervoor zitten in een verder gevorderd stadium dan voor ondernemers. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit geldt straks een maximaal tarief van 0,40 cent per KWh, bij een maximaal verbruik van 2.900 KWh. Het prijsplafond moet huishoudens niet alleen stimuleren om energie te besparen, maar zorgt er natuurlijk ook voor dat de energierekeningen nog enigszins betaalbaar blijven. Omdat het prijsplafond pas volgend jaar ingaat, heeft het kabinet geregeld dat er in november en december een vaste korting van 190 euro per maand op de energierekening komt.

Door het instellen van het prijsplafond hebben huishoudens meer ruimte om te ademen, want het leven is natuurlijk al duur genoeg. Met het besteedbaar inkomen dat hierdoor en door de extra stijging van de minimumlonen per 2023 vrijkomt, is het de hoop dat mensen hun leven niet op pauze hoeven te zetten, en bijvoorbeeld naar de horeca kunnen blijven gaan.