Kabinet verhoogt wettelijk minimumloon: dit zijn de gevolgen voor jou en je werknemers

Een van de belangrijkste maatregelen die dit jaar op Prinsjesdag is gepresenteerd, is een extra stijging van het minimumloon in 2023. De laatste keer dat het kabinet een extra stijging van het minimumloon doorvoerde was in 1969. Goed nieuws voor jouw medewerkers dus. Want normaal gesproken gaat dit enkel tweemaal per jaar mee met de gemiddelde cao-lonen. Wat houdt de extra stijging in? En wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Op  januari 2023 stond er al een normale stijging (2,1 procent) van het minimumloon gepland. Het kabinet stelt nu meer geld beschikbaar voor een extra stijging van 8,05 procent om de koopkracht te verbeteren. In totaal stijgt dit loon dus met ruim 10 procent. Daarmee gaat het bruto minimumloon omhoog van 1756,20 euro naar ruim 1.934 euro.

Regeerakkoord Rutte IV

Zo’n extra stijging van 8,05 procent klinkt natuurlijk erg hoog, maar in het regeerakkoord was een deel daarvan al afgesproken. Er stond namelijk al een extra verhoging van 7,5 procent gepland, waar nu dus 0,55 procent is bijgekomen. Verschil met het regeerakkoord is dat de stijging niet in drie stappen wordt doorgevoerd, maar in één keer op 1 januari 2023.

Wat betekent de verhoging van het minimumloon voor jou als werkgever?

Uit berekeningen van adviesbureau Mercer blijkt dat de verhoging van het minimumloon met 10 procent werkgevers en de overheid minstens 11,2 miljard euro gaat kosten. Organisaties met een start- of instroomsalaris dat gelijk is aan het minimumloon moeten ook de schalen daarboven aanpassen, stelt Mercer. Voor lagere salarissen zal de verhoging rond de 10 procent zijn en naarmate de salarisniveaus hoger liggen, loopt dit percentage af naar 3 tot 4 procent.

Volgens het adviesbureau worden werkgevers er min of meer toe gedwongen, zelfs als het minimumloon bij hen helemaal niet aan de orde is of er beleidsmatig geen directe koppeling is tussen inflatie en loonsverhoging. “Doe je als werkgever niets, dan loop je het risico dat medewerkers uiteindelijk vertrekken.”

De verhoging van het minimumloon heeft ook gevolgen voor de premies die werkgevers betalen voor verzekeringen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en voor ziektewetuitkeringen. Werkgevers moeten ook voor werknemers die veel meer verdienen dan het minimumloon, meer premies betalen. Mogelijk gaat hen dat 3,8 miljard euro kosten. Het advies van Mercer aan jou is dan ook om de financiële risico’s snel in kaart te brengen. Anders komt het bedrijfsresultaat wellicht onder druk te staan.