Dit zijn de gevolgen van het coalitieakkoord voor de horeca

Het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, Lef en Trots’ van de PVV, NSC, BBB en VVD is op 16 mei 2024 gepubliceerd, na maanden van onderhandelingen. In dit akkoord staan meerdere punten die een positieve of negatieve impact zullen hebben op de horeca. Welke afspraken er in het coalitieakkoord staan en wat de invloed hiervan op de horeca is, lees je hier.

Btw-tarief voor (hotel)overnachtingen omhoog

Het btw-tarief voor logies gaat omhoog van 9 procent naar 21 procent. Dat betekent dat (hotel)overnachtingen straks duurder zijn. Voor een gemiddelde hotelovernachting moeten gasten ongeveer 10 euro meer betalen. Volgens NSC levert deze btw-verhoging veel extra belastinginkomsten op. In Duitsland geldt voor de hotellerie een btw-tarief van 7 procent, in België 6 procent en in Luxemburg zelfs slechts 3 procent. De concurrentiepositie van Nederland verbetert hierdoor dus niet. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest ervoor dat Nederland een minder aantrekkelijk vakantiebestemming wordt.

Meer vaste contracten

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er toe wordt gewerkt naar meer vaste contracten voor werknemers. Goed nieuws natuurlijk voor alle personeel, maar wel zou er voor de horeca aandacht moeten zijn voor het behoud van mogelijkheden om werknemers in te zetten op momenten dat dat nodig is. In het akkoord is er ook aandacht voor het tegengaan van zzp-constructies die in de horeca tot diverse rechtszaken hebben geleid.

Verkorte WW-uitkering

De wettelijk WW-uitkering gaat vanaf 2027 van 24 maanden naar 18 maanden, blijkt uit de financiële onderbouwing van het hoofdlijnenakkoord. Compensatie voor het uitkeren van een transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid is straks alleen nog beschikbaar voor werkgevers met minder dan 25 personeelsleden. Werkgevers hebben dan al te maken gehad met een loondoorbetaling van 2 jaar en re-integratiekosten, en daar komen straks ook hogere kosten voor een transitievergoeding bij, waarschuwt KHN.

Arbeidsmigratie aan banden gelegd

Het beoogde kabinet zet in op een strenger asiel- en migratiebeleid. Arbeidsmigranten zijn voor Nederland belangrijk, ook zeker voor de horeca, maar het plan is om hier een kritischere blik op te werpen. Daarom moeten arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning. Huisvesting wordt een (mede)verantwoordelijkheid van werkgevers, net als het leren van de Nederlandse taal. Kennismigranten moeten straks aan strengere kwalificatie-eisen voldoen en studiemigratie in het hoger onderwijs wordt aan banden gelegd. Zijn voor bepaalde studies personeelstekorten op de arbeidsmarkt, dan geldt de beperking niet.

Eerder aangekondigde lastenverzwaringen voor ondernemers deels teruggedraaid

Volgens de plannen van de formerende partijen worden enkele lastenverzwaringen voor ondernemers gedeeltelijk teruggedraaid, te weten: verlagen van de mkb-winstvrijstelling, verhoging van tarief box 2 en het afschaffen van de inkoop eigen aandelen.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk krijgt straks eerder inspraak, waardoor de regeldruk hopelijk verlaagt. Bestaande koppen voor Europees beleid die zorgen voor extra regeldruk verdwijnen misschien. MKB Nederland heeft zich de afgelopen jaren flink ingezet om dit op te kaart te zetten en dat is nu terug te lezen in het nieuwste politieke akkoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *