‘Horeca te huur’: dit zijn belangrijke punten als je een horecabedrijf wilt huren

Een horecazaak begin je niet alleen door zelf een pand te kopen en alles zelfstandig uit de grond te stampen. Je kunt ook een horecabedrijf huren. Heb je plannen om dit te doen? Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten om niet te vergeten!

Voordat je besluit een horecabedrijf te huren, onderzoek dan goed of de verhuurder dit wel mag doen. Is de verhuurder überhaupt bevoegd om een huurovereenkomst te sluiten? Laat de verhuurder zijn of haar bevoegdheid verklaren. Controleer daarnaast de APV en het bestemmingsplan en bekijk of het concept daarbinnen past. Vergeet daarnaast ook niet de vergunningen te controleren: zijn de benodigde vergunningen aanwezig (sommige moet je zelf regelen!), zijn sommige geweigerd, zijn er problemen? Houd ook rekening met eventuele geluidsoverlast en wat hierover is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Vergeet niet het pand te controleren of constructieve eisen, eventueel achterstallig onderhoud en brandveiligheid. Hoe staat de buurt erbij? Zijn er mogelijke kansen tot overlast, zoals wegwerkzaamheden, rioolonderhoud of is er misschien risico op ander soort stankoverlast?

Ondernemingsplan voor huren horecabedrijf

Heb je antwoord op alle bovenstaande vragen en wil je het betreffende horecabedrijf huren, dan moet je een ondernemingsplan opstellen. Daarin staat de strategie van jou en het bedrijf. Je moet er inzetten wie je bent, wat je markt- en concurrentiebeleid is, en welke bedrijfsstrategie je hanteert. Ook vertel je over je financieringsplannen en onderscheidend vermogen. Neem in het ondernemingsplan een bijlage op waarin je beschrijft wat je exact huurt. Is er sprake van gebreken, neem dat daar ook in op met foto’s en bouwplannen. Door het vloeroppervlak vast te leggen, voorkom je gedoe als blijkt dat je minder vierkante meters huurt dan is afgesproken.

Huurcontract ondertekenen

Voordat je het huurcontract ondertekent, laat je je goed informeren over de huurprijs. Daarom is het belangrijk om vooraf in te zien wat de cijfers over plusminus de afgelopen 3 jaar waren. De huur is namelijk veelal gebaseerd op de economie van het bedrijf, wat in jaarrekeningen en bijlage te vinden is. Als uitgangspunt kun je aanhouden dat veel verhuurders een huur van 10 procent hanteren. Als er sprake is van een omzet van 1 miljoen euro, dan is een huur van 100.000 euro per jaar redelijk. Heb je een hoge huurprijs, dan kunnen bouwkundige aanpassingen leiden tot een hogere omzet – mits er sprake is en van langlopend huurcontract.

Houd bij het ondertekenen van het contract rekening met ontbindende voorwaarden. Het kan zijn dat verhuurders deze niet in het huurcontract willen opnemen, maar het is voor jou als huurder een houvast als bijvoorbeeld blijkt dat je niet mag exploiteren van de gemeente. Op het moment dat jij het contract ondertekent, ontbreken namelijk de vergunningen voor exploitatie, terras en het verkopen van drank. Je hebt de huurovereenkomst nodig om deze vergunningen aan te vragen.

Vrees je voor tussentijdse beëindiging van het huurcontract, dan is het verstandig om daarin te laten opnemen dat de verhuurder de huurder schadeloos moet stellen. Hierbij krijg je alle verlies van goodwill vergoed en niet enkel de kosten voor verhuizing en inrichting. Er is daarbij altijd kans op faillissement van een verhuurder. Hiertegen kun je jezelf beschermen door in de huurovereenkomst te laten opnemen dat bij een faillissement het huurcontract niet zomaar mag worden stopgezet.

Eerste huurtermijn zo lang mogelijk maken

Bij een eerste huurcontract is het normaal om een termijn van ongeveer 5 jaar af te spreken. Daarna mag de verhuurder de huur verhogen. Dit kun je voorkomen door de eerste huurtermijn te verlengen naar bijvoorbeeld 10 jaar. Volgens de wet gaan huurtermijnen als volgt: eerst 5 jaar, verlenging van 5 jaar en daarna onbepaalde tijd.

Kortom, bij het huren van horeca komt ook veel kijken. Bedenk goed of dit is wat je wilt en zo ja, controleer alle zaken goed voordat je een huurovereenkomst tekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *