Welke horecavergunningen en verzekeringen heb je nodig als nieuwe horecaondernemer?

Als nieuwe horecaondernemer moet je je niet alleen bezighouden met je menu, interieur of personeel, maar heb je ook een aantal speciale horecavergunningen nodig om open te mogen. Bijvoorbeeld om alcohol te kunnen schenken, voor het voeren van een terras of ‘gewoon’ omdat je een horecaonderneming bent. Welke horecavergunningen hebben nieuwe horecaondernemers nodig? En welke verzekeringen moet je afsluiten? Lees er alles over in dit artikel.

Horecavergunning aanvragen

Er is niet één horecavergunning die je moet aanvragen. Als horecaondernemer moet je verschillende aanvragen voor vergunningen doen:

Omgevingsvergunning

Wil je een horecagelegenheid exploiteren, dan moet je voordat je vergunningen aanvraagt altijd controleren of het bestemmingsplan horeca toestaat. Daarin staat beschreven op welke plekken en onder welke voorwaarden horeca is toegestaan. Daarbij is onder meer gekeken of de horecazaak binnen de omgeving past en of er genoeg parkeerplaatsen zijn. Past jouw zaak niet binnen het bestemmingsplan? Dan kun je een omgevingsvergunning aanvragen. Meestal is het alleen bij het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een pand nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Onderdeel van de omgevingsvergunning is de milieuvergunning. Horecabedrijven die het milieu niet of nauwelijks belasten moeten zich enkel houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Belast je het milieu zwaar, bijvoorbeeld door uitstoot of productie van gevaarlijke stoffen? Dan moet je deze bedrijfsactiviteiten melden bij je gemeente. Meestal valt een horecabedrijf niet in deze tweede categorie. De kans dat je je activiteiten moet melden bij de gemeente is dus klein.

Exploitatievergunning horeca

De meeste gemeenten vereisen bij de opening van horeca een exploitatievergunning. Daarbij maakt het niet uit of je alcohol schenkt of niet. De exploitatievergunning voor de horeca is bedoeld om de openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat in de omgeving van je horecazaak te beschermen.

Alcoholvergunning / drank- en horecavergunning

Of je nu bier en wijn schenkt of sterke dranken, voor alcoholhoudende dranken is een Alcoholvergunning/ Drank- en Horecavergunning nodig. Deze moet je aanvragen bij de gemeente en is persoonsgebonden. Dit betekent dat het bij overname van horecaonderneming niet is toegestaan om ook deze vergunning over te nemen. 

Terrasvergunning horeca

Heb je bij jouw (toekomstige) horecaonderneming plek voor een terras? Dan is het belangrijk om een terrasvergunning aan te vragen, ook als het om een terras op eigen terrein gaat. Het is alleen toegestaan om terrassen te plaatsen bij gevestigde horecagelegenheden. Gemeenten bepalen zelf welke voorwaarden zijn verbonden aan het verlenen van een vergunning. Terrassen mogen nooit schadelijk zijn voor de weg of weggebruikers of beheer en onderhoud van de weg belemmeren.

In de meeste gevallen hanteren de gemeenten de voorwaarde dat een terras dicht bij je horecazaak ligt. De openingstijden en grootte van het terras worden ook door de gemeente bepaald.

Horecavergunning overnemen

Bij het overnemen van een horecazaak, neem je niet automatisch alle vergunningen over. Zo moet je altijd een nieuwe exploitatievergunning aanvragen en is ook de Alcoholvergunning / drank- en horecavergunning aan vernieuwing toe. Onderzoek vooraf altijd goed welke vergunningen je wel en niet kunt overnemen bij het heropenen van een bestaand horecabedrijf.

Kosten horecavergunning

De kosten van een horecavergunning zijn afhankelijk van de gemeente waar je je bedrijf vestigt. Zo variëren de kosten van een exploitatievergunning van 500 euro tot een paar duizend euro. In Den Haag betaal je bijvoorbeeld 1.402 euro voor een exploitatievergunning horeca. In Amsterdam kosten een nieuwe exploitatievergunning met terras 2.907,85 euro en betaal je zonder terras een paar honderd euro minder. Heerlen vraagt 920,40 euro voor een vergunning voor het starten van een horecabedrijf en Leeuwarden vraagt hiervoor 521,38 euro.

Verzekeringen voor horecaondernemers

Onverzekerd een bedrijf opstarten is nooit een goed idee. Vooral niet als je personeel in dienst hebt, wat natuurlijk vaak het geval is in de horeca. Dit zijn de verzekeringen die je als horecaondernemer moet of kunt afsluiten.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering voor horecaondernemers keert geld uit bij blijvende invaliditeit (dit is dan een eenmalige uitkering voor de medewerker) of overlijden door een ongeval (dit bedrag is dan voor de nabestaanden). Sluit je een ongevallenverzekering af, dan voldoe je aan de verplichting voor goed werkgeverschap en bied je je medewerkers een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Wegas en Wegam verzekering horeca

Heb je als horecaondernemer dagelijks bezorger op de weg? Dan is het verstandig om een Wegas verzekering af te sluiten, die letselschade vergoedt tijdens het uitvoeren van activiteiten buiten de werkvloer. Jij bent als werkgever namelijk aansprakelijk voor het letsel dat een werknemer oploopt onder werktijd, ook als dat gebeurt door een ongeluk in het verkeer. Met een Wegas verzekering ben je er zeker van dat de schade die uit de aansprakelijkheidsclaim komt vergoed wordt.

Een Wegas verzekering is voldoende als je medewerkers op de fiets bezorgen, maar voor bestuurders van motorrijtuigen kan een Wegam verzekering nodig zijn. Dit is een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers die werknemers op pad sturen in motorrijtuigen. De dekking van een Wegas verzekering is echter ruimer en daarom adviseren verzekeringsadviseurs waarschijnlijk altijd die optie. Laat je altijd goed informeren over welke verzekeren het beste aansluit bij jouw bedrijfsactiviteiten.

Goed om te weten: afhankelijk van je dekking verzekert de Wegam/Wegas verzekering ook schade of letsel dat een werknemer oploopt tijdens woon-werkverkeer.

Aansprakelijkheidsverzekering horeca

Horecaondernemers zijn aansprakelijk wanneer hun werknemers een ongeval of schade (lichamelijk, materieel of immaterieel) veroorzaken aan gasten. Een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt deze schade. Ook als werknemers zelf een ongeluk in de zaak hebben, dekt deze verzekering bijkomende kosten. Materiële schade en letselschade bij medewerkers worden veelal gedekt door een AVB. Kijk voordat je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit goed welke ongevallen het dekt.

Verzuimverzekering horeca

Een verzuimverzekering kan vooral kleinere horecabedrijven uitkomst bieden als een werknemer langdurig ziek is. Het loon moet bij ziekte namelijk gewoon worden doorbetaald én er is vervanging nodig. Met een verzuimverzekering ben je ervan verzekerd dat je het loon kunt doorbetalen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is nu nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, maar vanaf 2024 wel. Iedere zelfstandige ondernemer kan zelf bepalen welke dekking past bij hun horecazaak. Heb je als ondernemer een ongeluk of ben je gevloerd door langdurige ziekte, dan behoud je een deel van je inkomen. Je kunt bij een AOV vooraf bepalen hoe hoog deze uitkering is en krijg je eventueel hulp bij je re-integratie.

Bedrijfsschadeverzekering

Een brand in je zaak of overstroming in je keuken kunnen voor veel schade zorgen. Niet alleen aan je bedrijf zelf, maar ook aan je goederen en inventaris. Bedrijfsschade houdt schade aan jouw horecazaak in. Een bedrijfsschadeverzekering compenseert je verlies aan inkomsten als je jouw zaak tijdelijk moet sluiten door brand, overstroming of zelfs een ontploffing. Afhankelijk van je verzekering beschermt deze tegenwoordig soms ook tegen de gevolgen van corona. De bedrijfsschadeverzekering dekt misgelopen nettowinst, loonkosten en doorlopende vaste lasten.

Bij het opstarten van een horecaonderneming komt enorm veel kijken. Naast het aanvragen van diverse horecavergunningen moet je dus ook rekening houden met allerlei handige of noodzakelijke verzekeringen. Leg vooraf goed vast wat jij nodig hebt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.