Wat kan de horecasector dit jaar verwachten? Dit zijn vier ING-prognoses

Wat kan de horecasector dit jaar verwachten? Dit zijn vier ING-prognoses

In 2022 en 2023 kwamen er na corona eindelijk weer meer mensen naar de horeca, maar de verwachting is dat het aantal horecabezoeken dit jaar stagneert. De branche staat een mager jaar te wachten, stellen deskundigen van de ING Bank. Dit zijn de vier prognoses die de bank dit jaar voor de horeca doet.

Minimale volumegroei horeca

Zoals gezegd verwacht ING een mager jaar. De verwachting is dat er een minimale volumegroei van 1 procent plaatsvindt. Redenen hiervoor zijn het aanhoudend lage consumentenvertrouwen, de hogere prijzen in de horeca, lage economische groei en licht stijgende werkloosheid.

Groei na corona stagneert

Naar verwachting zullen er dit jaar minder mensen naar de horeca komen dan in 2022 en begin 2023. De afgelopen periode na corona maakte de sector een flinke inhaalslag en eind 2023 was het aantal transacties zelfs nog hoog. Kanttekening van ING is wel dat de cijfers een vertekend beeld geven vanwege de flinke prijsverhogingen in de horeca afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd was er sprake van herstelgroei na de coronapandemie.

Hogere personeelskosten werken verdere prijsstijgingen in de hand

In 2023 stegen de prijzen gemiddeld met 8 procent. Horecazaken moesten hun prijzen verhogen om hun energie-, inkoop- en personeelsrekeningen te kunnen betalen. ING verwacht dat de prijzen in 2024 verder zullen stijgen, met name vanwege de hogere personeelskosten. De horecalonen gaan namelijk met 8 tot 12 procent omhoog.

Meer horecaondernemers (gedwongen te) stoppen

Het aantal faillissementen in de horeca kwam in 2023 weer boven het niveau van vóór corona. De eerste drie kwartalen van vorig jaar telden bijna 9 procent meer faillissementen dan in 2019 en ook waren er 10 procent meer bedrijfsbeëindigingen dan pre-corona. Omdat de groei in de horeca in 2024 stagneert, de personeelskosten toenemen en er nog steeds coronaschulden afbetaald moeten worden, verwachten de experts van ING dat in 2024 nog meer horecazaken zullen stoppen of moeten stoppen vanwege faillissement.