Wat kan de horecasector dit jaar verwachten? Dit zijn vier ING-prognoses

HR advies, Personeelsplanning, Salarisadministratie

Geplaatst op 30 januari 2024 12:00

In 2022 en 2023 kwamen er na corona eindelijk weer meer mensen naar de horeca, maar de verwachting is dat het aantal horecabezoeken dit jaar stagneert. De branche staat een mager jaar te wachten, stellen deskundigen van de ING Bank. Dit zijn de vier prognoses die de bank dit jaar voor de horeca doet.

Minimale volumegroei horeca

Zoals gezegd verwacht ING een mager jaar. De verwachting is dat er een minimale volumegroei van 1 procent plaatsvindt. Redenen hiervoor zijn het aanhoudend lage consumentenvertrouwen, de hogere prijzen in de horeca, lage economische groei en licht stijgende werkloosheid.

Groei na corona stagneert

Naar verwachting zullen er dit jaar minder mensen naar de horeca komen dan in 2022 en begin 2023. De afgelopen periode na corona maakte de sector een flinke inhaalslag en eind 2023 was het aantal transacties zelfs nog hoog. Kanttekening van ING is wel dat de cijfers een vertekend beeld geven vanwege de flinke prijsverhogingen in de horeca afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd was er sprake van herstelgroei na de coronapandemie.

Hogere personeelskosten werken verdere prijsstijgingen in de hand

In 2023 stegen de prijzen gemiddeld met 8 procent. Horecazaken moesten hun prijzen verhogen om hun energie-, inkoop- en personeelsrekeningen te kunnen betalen. ING verwacht dat de prijzen in 2024 verder zullen stijgen, met name vanwege de hogere personeelskosten. De horecalonen gaan namelijk met 8 tot 12 procent omhoog.

Meer horecaondernemers (gedwongen te) stoppen

Het aantal faillissementen in de horeca kwam in 2023 weer boven het niveau van vóór corona.  De eerste drie kwartalen van vorig jaar telden bijna 9 procent meer faillissementen dan in 2019 en ook waren er 10 procent meer bedrijfsbeëindigingen dan pre-corona. Omdat de groei in de horeca in 2024 stagneert, de personeelskosten toenemen en er nog steeds coronaschulden afbetaald moeten worden, verwachten de experts van ING dat in 2024 nog meer horecazaken zullen stoppen of moeten stoppen vanwege faillissement.

Terug
Wat kan de horecasector dit jaar verwachten? Dit zijn vier ING-prognoses

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de contractregels voor de drie soorten horecamedewerkers
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Dit zijn de contractregels voor de drie soorten horecamedewerkers

De horeca cao kent drie soorten medewerkers: invalkracht-nuluren, seizoenkrachten en klimaat en natuur-seizoenskrachten. Niet iedere medewerker heeft eenzelfde soort overeenkomst. Dit zijn de speciale contractregels per categorie horecamedewerker.

Lees artikel
Met deze nieuwe wet- en regelgeving hebben horecawerkgevers vanaf 1 januari 2024 te maken
Payroll, HR advies, Salarisadministratie

Met deze nieuwe wet- en regelgeving hebben horecawerkgevers vanaf 1 januari 2024 te maken

Horecaondernemers hebben vanaf 1 januari 2024 te maken met diverse nieuwe wetten en regels, waaronder de verhoging van het wettelijk minimumloon, pensioen, de AOW-leeftijd en plasticverbod. Lees hier de 15 veranderingen waar alle werkgevers in de horeca rekening mee moeten houden in het nieuwe jaar.

Lees artikel
Pensioenleeftijd omlaag en wettelijk minimumloon omhoog: dit verandert er per 1 januari 2024 voor de horeca
Personeelsplanning, HR advies, Salarisadministratie

Pensioenleeftijd omlaag en wettelijk minimumloon omhoog: dit verandert er per 1 januari 2024 voor de horeca

Op 1 januari 2024 is de nieuwe cao Horeca van kracht. Na een intensieve onderhandelingsperiode is er eindelijk akkoord op de cao. De afspraken hebben betrekking op loon, werk-privébalans en een stagevergoeding. Op loonvlak gaat het vooral om het wettelijk minimumloon dat in 2024 opnieuw flink stijgt. Per 1 januari gaat deze met 9,5 procent omhoog. Omdat dit gevolgen heeft voor het loongebouw in de cao Horeca, zijn hierover afspraken gemaakt. Daar gaan we in dit artikel op in. En omdat de leeftijd waarop de pensioenopbouw begint ook in het nieuwe jaar ingaat, besteden we hier kort aandacht aan.

Lees artikel