Hoe ga je om met ziekteverlof tijdens vakantie

HR advies, Personeelsplanning

Geplaatst op 2 juni 2022 19:31

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen.

  • Hanteert jouw organisatie (maximaal twee) wachtdagen, dan duurt het ook twee dagen voor het vakantieverlof wordt omgezet in ziekteverlof.
  • De werknemer kan ermee instemmen dat de ziektedagen toch van zijn vakantiedagen afgaan. Bijvoorbeeld als je hem vraagt of hij ondanks zijn ziekte heeft kunnen genieten van zijn vakantie en hij daar ja op zegt. Deze vraag kun je natuurlijk niet bij elke ziekte stellen.
  • De werkgever kan ook van tevoren schriftelijk afspreken dat ziektedagen tijdens de vakantie gelden als vakantiedagen. Deze afspraak is alleen toegestaan als het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

Hoe kun je dit controleren?
Hoe weet je zeker dat een werknemer die zich tijdens de vakantie ziek meldt, ook echt ziek is? Je mag dat zelf niet controleren. Het is aan de bedrijfsarts om dit na te gaan en jouw organisatie te informeren over zijn bevindingen. Als de werknemer van een buitenlandse vakantie geniet, kan hij natuurlijk niet naar de bedrijfsarts. Waarschijnlijk heeft HR controlevoorschriften opgesteld voor dit soort gevallen. Neem daarom contact op met HR als je een ziekmelding vanuit het buitenland ontvangt.

Terug
Hoe ga je om met ziekteverlof tijdens vakantie

Gerelateerde artikelen

Dit moet je weten over de Tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers
Payroll, HR advies, Personeelsplanning

Dit moet je weten over de Tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers

Wil je als horecawerkgever werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland aannemen, dan heeft diegene een werkvergunning nodig. Dit kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) zijn of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVVA). Hoe lang een werknemer in Nederland komt werken bepaalt welke van de twee werkvergunningen nodig is. In dit artikel leggen we uit voor wie de Tewerkstellingsvergunning is, welke voorwaarden aan toekenning verbonden zijn en hoeveel iemand met een TWV mag werken.

Lees artikel
Redden Millennials en Gen Z de horeca en wat heeft fast casual daarmee te maken?
HR advies, Personeelsplanning, Payroll

Redden Millennials en Gen Z de horeca en wat heeft fast casual daarmee te maken?

Aan iedere generatie lijken bepaalde levensgewoonten te zijn verbonden. Millennials zouden grote avocadoliefhebbers zijn die daardoor geen huis kunnen kopen en Boomers  (ofwel de babyboomgeneratie) hebben het vooroordeel tegen zich dat ze conservatieve opvattingen hebben. Generaties kunnen ook flinke invloed hebben op de horeca. Waar de generaties vóór de Millennials en Gen Z vaak thuis eten en het liefst zelf koken, lijken de zogenoemde gemaksgeneraties wellicht de redding voor de horeca. Ze eten vaker buiten de deur en bestellen graag eten. Wat kun je als horecaondernemer doen om deze ontwikkelingen bij te benen?

Lees artikel
Robotisering in de horeca: zijn robots de toekomst of alweer het verleden?
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Robotisering in de horeca: zijn robots de toekomst of alweer het verleden?

Sinds enkele jaren zien we robotisering in de horeca toenemen. Horecaondernemers voelen de noodzaak hiertoe vanwege de aanhoudende personeelstekorten in de sector. Robots zouden het werk van de bediening of in de keuken deels kunnen overnemen. Maar zijn robots wel echt de oplossing in een sector die zwaar tilt aan persoonlijke dienstverlening?

Lees artikel