Werk aan gemotiveerde medewerkers

Een aantal adviezen kunnen daarbij helpen.

  • Benadruk het belang van het werk. Zorg ervoor dat de taken herkenbaar en zinvol zijn en uit waardering voor hetgeen dat werknemers doen.
  • Geef eigen regelruimte en vertrouwen. Behandel werknemers dus als volwassen mensen die zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Waardeer hetgeen de medewerker goed in is. Dat heeft een positief effect op zijn motivatie.
  • Maak de inspanning van de medewerker zichtbaar. Geef positieve feedback, zorg voor terugkoppeling over de werkresultaten en zorg voor balans in geven en nemen.
  • Zorg voor uitdaging, zodat de werknemers zijn werk niet op de automatische piloot gaat doen.
  • Let op je eigen voorbeeldgedrag. Dat werkt motiverend voor de werknemers.

En uiteraard, wees ook regelmatig op de werkvloer aanwezig en uit waardering voor je werknemers.

Maak taken herkenbaar en zinvol
Het is belangrijk dat werknemers hun eigen bijdrage ervaren als betekenisvol. Vaak maakt iemands werk deel uit van een groter geheel. Kijk dan hoe de taak zo vorm te geven is dat de werknemer het belang van zijn eigen aandeel in het grotere geheel blijft zien en zich daarvoor ook verantwoordelijk kan voelen.

Ook het werken vanuit een gedeelde visie, die duidelijk maakt ‘wat we als organisatie of team willen zijn’, draagt bij aan het gevoel dat het werk zinvol is.

Organiseer ‘klant’-contact
Bij elke soort werk hoort een ‘klant’, iemand voor wie de werknemer zijn werk doet.

Zorg ervoor dat je horecawerknemers regelmatig zelf (face-to-face) in contact komen met hun ‘gasten’. Werknemers krijgen zo een goed beeld voor wie ze hun werk doen en wanneer diegene tevreden is over het geleverde werk. Het werk goed doen voor ‘degene voor wie je het doet’ geeft voldoening en is daarom voor werknemers een enorme motivator.

Uit waardering
Heb oog voor wat werknemers doen en toon waardering voor het werk dat zij in de praktijk neerzetten. Voor leidinggevenden is het een valkuil te ver af te drijven van ‘waar het echte werk gedaan wordt’. Andere managementtaken eisen voortdurend je aandacht op.

Organiseer voor jezelf daarom regelmatig gelegenheden waarin je voeling houdt met de praktijk, zoals een uurtje meedraaien ‘op de werkvloer’. Dan kun je tegelijk de waardering ook concreet uiten.