Hoe ga je om met ziekteverlof tijdens vakantie

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen.

  • Hanteert jouw organisatie (maximaal twee) wachtdagen, dan duurt het ook twee dagen voor het vakantieverlof wordt omgezet in ziekteverlof.
  • De werknemer kan ermee instemmen dat de ziektedagen toch van zijn vakantiedagen afgaan. Bijvoorbeeld als je hem vraagt of hij ondanks zijn ziekte heeft kunnen genieten van zijn vakantie en hij daar ja op zegt. Deze vraag kun je natuurlijk niet bij elke ziekte stellen.
  • De werkgever kan ook van tevoren schriftelijk afspreken dat ziektedagen tijdens de vakantie gelden als vakantiedagen. Deze afspraak is alleen toegestaan als het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

Hoe kun je dit controleren?
Hoe weet je zeker dat een werknemer die zich tijdens de vakantie ziek meldt, ook echt ziek is? Je mag dat zelf niet controleren. Het is aan de bedrijfsarts om dit na te gaan en jouw organisatie te informeren over zijn bevindingen. Als de werknemer van een buitenlandse vakantie geniet, kan hij natuurlijk niet naar de bedrijfsarts. Waarschijnlijk heeft HR controlevoorschriften opgesteld voor dit soort gevallen. Neem daarom contact op met HR als je een ziekmelding vanuit het buitenland ontvangt.