Cao horeca 2022-2023: wanneer hebben werknemers recht op feestdagencompensatie?

Personeelsplanning, Salarisadministratie

Iedere sector heeft een eigen cao. Officiële feestdagen zijn in de ene cao wellicht vrije dagen, maar in een andere cao weer niet. Wat staat er in de horeca-cao eigenlijk over werken, toeslagen en doorbetalen op officiële feestdagen? 

Er is geen wet die vastlegt dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijke recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao’s staat of werknemers recht hebben op verlof op feestdagen.

Wat staat er in de cao horeca over werken op feestdagen?

Volgens de horeca-cao 2022-2023 is een feestdag een ‘gewone dag’, waarbij volgens het rooster gewerkt wordt. Werknemers die op een feestdag werken, hebben wel recht op feestdagencompensatie. Deze compensatie houdt eigenlijk in dat de werknemer het aantal gewerkte dagen op een andere dag kan opnemen. Ofwel: de werknemer krijgt vrije uren in ruil voor werken op een feestdag. Het hangt er wel vanaf of de horeca-cao stelt dat het om een feestdag gaat of niet. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn dat niet en horecapersoneel dat op die dagen werkt krijgt geen urencompensatie.

Medewerkers hebben recht op vervangende vrije tijd bij ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur. Wel moet deze urencompensatie binnen drie maanden na de feestdag worden toegekend. Kan dat niet, dan moet een werkgever per gewerkt uur of gedeelte ervan een toeslag van 50 procent van het uurloon overmaken. Medewerkers die (nog) geen vakkrachten zijn, hebben geen recht op feestdagencompensatie.

Verschillen tussen wisselend en vast dienstrooster horeca

In de horeca zijn er wisselende en vaste dienstroosters. Personeelsleden met een wisselend rooster kunnen op een feestdag worden ingepland en daar compensatie voor krijgen. Wel kunnen zij vooraf aangeven of ze op een feestdag ingepland willen worden. Wil iemand dan niet werken, moet je als werkgever eerst andere opties overwegen voordat je deze medewerker een vakantiedag laat opnemen.

Medewerkers met een vast dienstrooster en werkzaamheden die niet op feestdagen worden aangeboden – bijvoorbeeld administratief werk of marketing – hebben recht op een doorbetaalde vrije dag. Dat is zo omdat zij die dag anders wel gewerkt zouden hebben. Horecaondernemers kunnen overwegen om hen ook te laten werken op een feestdag, waardoor zij ook recht hebben op compensatie.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Voorwaarde voor het afschrijven van het (bovenwettelijke deel) van het vakantiesaldo, is dat je vooraf schriftelijk met je medewerker afspreekt dat je “verplichte vrije aanwijst ten laste van de bovenwettelijke vakantiedagen”, aldus Koninklijke Horeca Nederland. Ook moet je op tijd laten weten om welke dagen het dan gaat.

Terug
Cao horeca 2022-2023: wanneer hebben werknemers recht op feestdagencompensatie?

Gerelateerde artikelen

Regeling voor ondernemers met hoog energieverbruik aangepast: dit betekent het voor jou
Salarisadministratie, HR advies

Regeling voor ondernemers met hoog energieverbruik aangepast: dit betekent het voor jou

Het kabinet heeft deze week de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast. Deze TEK-regeling zorgt voor een houvast voor mkb-ondernemers met intensief energieverbruik. Het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen gaat met de nieuwe regeling omlaag en de verbruiksdrempel is geschrapt.

In dit artikel leggen we je uit wat de aangepaste TEK-regeling betekent voor horecaondernemers met een hoog energieverbruik.

Lees artikel
Sociaal plan voor bezorgers Deliveroo: komt er nu echt een einde aan de zzp-constructie?
HR advies, Personeelsplanning

Sociaal plan voor bezorgers Deliveroo: komt er nu echt een einde aan de zzp-constructie?

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo heeft samen met vakbond FNV een sociaal plan opgesteld voor de maaltijdbezorgers die na november geen werk meer hebben bij het bedrijf. Volgens dat plan krijgen de ruim 9000 zelfstandige maaltijdbezorgers die door Deliveroo Riders worden genoemd, een compensatie voor het vertrek van het bedrijf uit Nederland eind november 2022. Heeft het sociaal plan invloed op de zzp-constructie die Deliveroo hanteert voor zijn bezorgers? En kan dit gevolgen hebben voor álle zzp’ers in de horeca?

Lees artikel
Wat betekent het prijsplafond voor energieverbruik voor horecaondernemers?
HR advies, Salarisadministratie

Wat betekent het prijsplafond voor energieverbruik voor horecaondernemers?

Deze week heeft het kabinet de concrete plannen gepresenteerd voor het prijsplafond voor de energierekening. Dit prijsplafond is bedoeld voor alle kleinverbruikers, zoals huishoudens, zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Natuurlijk worden horecabedrijven ook hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Speciaal voor energie-intensieve ondernemingen komt er een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling.

Lees artikel