Cao horeca 2022-2023: wanneer hebben werknemers recht op feestdagencompensatie?

Iedere sector heeft een eigen cao. Officiële feestdagen zijn in de ene cao wellicht vrije dagen, maar in een andere cao weer niet. Wat staat er in de horeca-cao eigenlijk over werken, toeslagen en doorbetalen op officiële feestdagen? 

Er is geen wet die vastlegt dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijke recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao’s staat of werknemers recht hebben op verlof op feestdagen.

Wat staat er in de cao horeca over werken op feestdagen?

Volgens de horeca-cao 2022-2023 is een feestdag een ‘gewone dag’, waarbij volgens het rooster gewerkt wordt. Werknemers die op een feestdag werken, hebben wel recht op feestdagencompensatie. Deze compensatie houdt eigenlijk in dat de werknemer het aantal gewerkte dagen op een andere dag kan opnemen. Ofwel: de werknemer krijgt vrije uren in ruil voor werken op een feestdag. Het hangt er wel vanaf of de horeca-cao stelt dat het om een feestdag gaat of niet. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn dat niet en horecapersoneel dat op die dagen werkt krijgt geen urencompensatie.

Medewerkers hebben recht op vervangende vrije tijd bij ieder gewerkt uur of gedeelte van een uur. Wel moet deze urencompensatie binnen drie maanden na de feestdag worden toegekend. Kan dat niet, dan moet een werkgever per gewerkt uur of gedeelte ervan een toeslag van 50 procent van het uurloon overmaken. Medewerkers die (nog) geen vakkrachten zijn, hebben geen recht op feestdagencompensatie.

Verschillen tussen wisselend en vast dienstrooster horeca

In de horeca zijn er wisselende en vaste dienstroosters. Personeelsleden met een wisselend rooster kunnen op een feestdag worden ingepland en daar compensatie voor krijgen. Wel kunnen zij vooraf aangeven of ze op een feestdag ingepland willen worden. Wil iemand dan niet werken, moet je als werkgever eerst andere opties overwegen voordat je deze medewerker een vakantiedag laat opnemen.

Medewerkers met een vast dienstrooster en werkzaamheden die niet op feestdagen worden aangeboden – bijvoorbeeld administratief werk of marketing – hebben recht op een doorbetaalde vrije dag. Dat is zo omdat zij die dag anders wel gewerkt zouden hebben. Horecaondernemers kunnen overwegen om hen ook te laten werken op een feestdag, waardoor zij ook recht hebben op compensatie.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Voorwaarde voor het afschrijven van het (bovenwettelijke deel) van het vakantiesaldo, is dat je vooraf schriftelijk met je medewerker afspreekt dat je “verplichte vrije aanwijst ten laste van de bovenwettelijke vakantiedagen”, aldus Koninklijke Horeca Nederland. Ook moet je op tijd laten weten om welke dagen het dan gaat.