Dit moet je weten over de Tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers

Wil je als horecawerkgever werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland aannemen, dan heeft diegene een werkvergunning nodig. Dit kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) zijn of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVVA). Hoe lang een werknemer in Nederland komt werken bepaalt welke van de twee werkvergunningen nodig is. In dit artikel leggen we uit voor wie de Tewerkstellingsvergunning is, welke voorwaarden aan toekenning verbonden zijn en hoeveel iemand met een TWV mag werken.

In Nederland zijn er twee soorten werkvergunningen: de Tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Welke werknemers moeten TWV aanvragen?

Als de werknemer korter dan 90 dagen voor je komt werken, dan is een Tewerkstellingsvergunning nodig. Ook als een werknemer al in Nederland is en een verblijfsvergunning heeft, bijvoorbeeld een buitenlandse student of asielzoeker, dan moet een TWV worden aangevraagd. Komt de werknemer langer dan 3 maanden in Nederland werken, maar hier niet wonen? Vraag deze vergunning dan eveneens aan.

De TWV is 1 jaar geldig en aan te vragen bij het UWV. Deze aanvraag doe je als werkgever. Huur je iemand in via een intermediair, dan kan de werknemer de vergunning zelf aanvragen bij het UWV.  Een TWV is dus vooral interessant voor tijdelijk werk, bijvoorbeeld in het hoogseizoen.

Arbeidsmarkttoets UWV

Houd er rekening mee dat als je een Tewerkstellingsvergunning aanvraagt voor een medewerker van buiten de EU, dat het UWV een arbeidsmarkttoets doet. Je moet voor het verkrijgen van de vergunning namelijk aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet je kunnen aantonen dat er geen geschikt personeel te vinden is binnen de EER, je minstens vijf weken een vacature hebt openstaan (voor moeilijk te vervullen vacatures drie maanden) en je moet kunnen laten zien dat je alles op alles hebt gezet om een medewerker uit de EER aan te trekken.

TWV met minder strenge eisen

Voor bepaalde groepen vreemdelingen is wel een TWV nodig, maar gelden minder strenge eisen voor het toekennen ervan. Dit zijn onder meer werkstudenten met verblijfsvergunning die niet meer dan 16 uur per week werken (of voltijd in de maanden juni, juli en augustus), stagiairs, praktikanten en asielzoekers die maximaal 24 weken van het jaar werken.

Gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA)

Het kan zijn dat je werknemer helemaal geen TWV nodig heeft, maar een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). Deze is voor werknemers die (langer dan 3 maanden) in loondienst willen komen werken en in Nederland willen verblijven. De GVVA is eigenlijk een combinatie van de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je werknemer van buiten de EER komen en voldoen aan inkomenseisen (2.089 euro bruto sv-loon per maand met vakantiegeld). Dat betekent dat je als werkgever de plicht hebt om de werknemer te voorzien van een normaal cao-loon per maand. Ook moet je bij deze aanvraag kunnen aantonen dat je eerst in Nederland en de EER-landen hebt gezocht naar een werknemer en er daarbij alles aan hebt gedaan om personeel te vinden. Ook is het je plicht om goede huisvesting te zoeken voor je werknemer. De aanvraag kost 350 euro en vraag je voor je werknemer aan bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Boete voor arbeid zonder TWV of GVVA

Werkgevers die iemand in dienst hebben zonder een benodigde TWV of GVVA lopen het risico op en boete. De Nederlandse Arbeidsinspectie deelt hier boetes van 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde werknemer uit. Wordt de overtreding binnen 5 tot 10 jaar nog eens vastgesteld?  Dan kan de inspectie de boete met 50, 100 of zelfs 200 procent verhogen.

Voor werknemers kan illegale arbeid ernstig gevolgen hebben, zoals zeer lage verloning, onregelmatige en veel te lange werktijden en slechte of veilige werkomstandigheden. Ook hebben ze bij het verrichten van illegale arbeid onvoldoende arbeidsrechten én geen toegang tot pensioen en werkloosheidsuitkeringen.

Werknemer uit Oekraïne in dienst nemen?

Voor vluchtelingen uit Oekraïne gelden momenteel andere regels. Zij mogen via de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie gewoon in Nederland aan het werk zonder dat daarvoor een werkvergunning nodig is. Wel moet je als werkgever het UWV laten weten dat je iemand uit Oekraïne in dienst neemt. Deze werknemers hebben ook recht op een arbeidsovereenkomst waarin dezelfde rechten staan vastgelegd als Nederlandse werknemers.