Betaald ouderschapsverlof: wat betekent dit voor jou als werkgever?

HR advies, Personeelsplanning, Salarisadministratie

Betaald ouderschapsverlof: hoe werkt het?

Werknemers die ouders zijn hebben recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar is. Daaronder valt onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken, maar ook betaald verlof. Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers 9 weken van het totale aantal verlofweken gebruiken om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dat kan negen weken achter elkaar zijn, of verspreid over het eerste levensjaar van hun kindje.

Allebei de ouders van een geboren kindje, adoptiekindje of erkend kind mogen betaald ouderschapsverlof opnemen. Dat mag ook als iemand een pleegkindje in huis neemt of een stiefkind erbij krijgt. Voorwaarde hiervoor is wel dat het kind op hetzelfde adres moet zijn ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen.

De arbeidsverhouding met je werknemer mag tijdens het verlof niet veranderen. Je werknemer behoudt dus zijn of haar functie en de rechten van vóór het verlof. Het is niet toegestaan een werknemer te benadelen tijdens de verlofweken.

Werkgever vraagt de uitkering aan

Werknemers moeten ten minste 2 maanden van tevoren een schriftelijk verzoek voor ouderschapsverlof aanvragen bij hun werkgever. Je mag dit verzoek niet weigeren.

Werkgevers kunnen voor werknemers de uitkering ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV, via de Verzuimmelder of Digipoort. Betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering, die achteraf aangevraagd moet worden. Dat betekent dat de uitkering pas aangevraagd wordt nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek verlof heeft opgenomen. Het is alleen mogelijk om de uitkering aan te vragen voor hele werkweken.

Efficiënte horecaondernemers die aanvragen voor verlof standaardiseren, besparen tijd en houden overzicht. Dat helpt ook bij het opstellen van het werkrooster voor jouw personeel.

Hoe zit dat met salaris doorbetalen?

Het UWV betaalt het betaald ouderschapsverlof aan jou uit en jij betaalt het uit aan je werknemer. Werkgevers hoeven dus zelf geen loon door te betalen tijdens het verlof. Wil je het verlof aanvullen tot 100 procent? Dat kan. Sterker nog, vakbond FNV roept alle werkgevers op om het verlof aan te vullen tot 100 procent.

Altijd overzicht in verzuim en verlof?

Wil je als horecaondernemer altijd inzicht hebben in lopend lang- én kortdurend verzuim en verlof? Met de verlofplanning in de Genius App van Mr Einstein heb je altijd overzicht en weet je wanneer je extra mensen moet inschakelen.

Meer weten over de Genius App? 

Lees meer

Terug
Betaald ouderschapsverlof: wat betekent dit voor jou als werkgever?

Gerelateerde artikelen

Regeling voor ondernemers met hoog energieverbruik aangepast: dit betekent het voor jou
Salarisadministratie, HR advies

Regeling voor ondernemers met hoog energieverbruik aangepast: dit betekent het voor jou

Het kabinet heeft deze week de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast. Deze TEK-regeling zorgt voor een houvast voor mkb-ondernemers met intensief energieverbruik. Het percentage energie-intensiviteit waaraan een ondernemer moet voldoen gaat met de nieuwe regeling omlaag en de verbruiksdrempel is geschrapt.

In dit artikel leggen we je uit wat de aangepaste TEK-regeling betekent voor horecaondernemers met een hoog energieverbruik.

Lees artikel
Cao horeca 2022-2023: wanneer hebben werknemers recht op feestdagencompensatie?
Salarisadministratie, Personeelsplanning

Cao horeca 2022-2023: wanneer hebben werknemers recht op feestdagencompensatie?

Iedere sector heeft een eigen cao. Officiële feestdagen zijn in de ene cao wellicht vrije dagen, maar in een andere cao weer niet. Wat staat er in de horeca-cao eigenlijk over werken, toeslagen en doorbetalen op officiële feestdagen? 

Er is geen wet die vastlegt dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijke recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao’s staat of werknemers recht hebben op verlof op feestdagen.

Lees artikel
Sociaal plan voor bezorgers Deliveroo: komt er nu echt een einde aan de zzp-constructie?
HR advies, Personeelsplanning

Sociaal plan voor bezorgers Deliveroo: komt er nu echt een einde aan de zzp-constructie?

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo heeft samen met vakbond FNV een sociaal plan opgesteld voor de maaltijdbezorgers die na november geen werk meer hebben bij het bedrijf. Volgens dat plan krijgen de ruim 9000 zelfstandige maaltijdbezorgers die door Deliveroo Riders worden genoemd, een compensatie voor het vertrek van het bedrijf uit Nederland eind november 2022. Heeft het sociaal plan invloed op de zzp-constructie die Deliveroo hanteert voor zijn bezorgers? En kan dit gevolgen hebben voor álle zzp’ers in de horeca?

Lees artikel