Betaald ouderschapsverlof: wat betekent dit voor jou als werkgever?

Betaald ouderschapsverlof: hoe werkt het?

Werknemers die ouders zijn hebben recht op ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar is. Daaronder valt onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken, maar ook betaald verlof. Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers 9 weken van het totale aantal verlofweken gebruiken om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Dat kan negen weken achter elkaar zijn, of verspreid over het eerste levensjaar van hun kindje.

Allebei de ouders van een geboren kindje, adoptiekindje of erkend kind mogen betaald ouderschapsverlof opnemen. Dat mag ook als iemand een pleegkindje in huis neemt of een stiefkind erbij krijgt. Voorwaarde hiervoor is wel dat het kind op hetzelfde adres moet zijn ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen.

De arbeidsverhouding met je werknemer mag tijdens het verlof niet veranderen. Je werknemer behoudt dus zijn of haar functie en de rechten van vóór het verlof. Het is niet toegestaan een werknemer te benadelen tijdens de verlofweken.

Werkgever vraagt de uitkering aan

Werknemers moeten ten minste 2 maanden van tevoren een schriftelijk verzoek voor ouderschapsverlof aanvragen bij hun werkgever. Je mag dit verzoek niet weigeren.

Werkgevers kunnen voor werknemers de uitkering ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV, via de Verzuimmelder of Digipoort. Betaald ouderschapsverlof is een WAZO-uitkering, die achteraf aangevraagd moet worden. Dat betekent dat de uitkering pas aangevraagd wordt nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn of haar werkweek verlof heeft opgenomen. Het is alleen mogelijk om de uitkering aan te vragen voor hele werkweken.

Efficiënte horecaondernemers die aanvragen voor verlof standaardiseren, besparen tijd en houden overzicht. Dat helpt ook bij het opstellen van het werkrooster voor jouw personeel.

Hoe zit dat met salaris doorbetalen?

Het UWV betaalt het betaald ouderschapsverlof aan jou uit en jij betaalt het uit aan je werknemer. Werkgevers hoeven dus zelf geen loon door te betalen tijdens het verlof. Wil je het verlof aanvullen tot 100 procent? Dat kan. Sterker nog, vakbond FNV roept alle werkgevers op om het verlof aan te vullen tot 100 procent.

Altijd overzicht in verzuim en verlof?

Wil je als horecaondernemer altijd inzicht hebben in lopend lang- én kortdurend verzuim en verlof? Met de verlofplanning in de Genius App van Mr Einstein heb je altijd overzicht en weet je wanneer je extra mensen moet inschakelen.

Meer weten over de Genius App?