Arbeidsmarkt anders ingericht: wat betekent dit voor de horeca?

De arbeidsmarkt ondergaat de komende jaren een aantal grote veranderingen. Zo gaan tijdelijke contracten op de schop, wordt het nulurencontract verboden en komt er voor zzp’ers een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. De maatregelen zorgen voor meer zekerheid over het inkomen en rooster van werknemers en betere bescherming voor zelfstandigen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ondernemers meer wendbaarheid ervaren, waardoor goed werkgeverschap aantrekkelijker wordt. Wat betekenen deze veranderingen voor de horeca?

Nulurencontract horeca

Werkgevers in de horeca werken geregeld met een nulurencontract omdat het werk in de horeca niet altijd even voorspelbaar is. Een nulurencontract – een overeenkomst zonder vaste werkuren – garandeert voor de ondernemer enige flexibiliteit. Is je vaste afwasser bijvoorbeeld ziek, dan kun je zo een vervanger oproepen. Of is het mooi weer in het weekend, dan kan het zijn dat je plots extra personeel nodig hebt.

Oproepovereenkomsten, zoals het nulurencontract, worden in de toekomst vervangen door basiscontracten waarin een minimumaantal uren staan. In zo’n basiscontract is het dus niet meer toegestaan om geen werk dus geen loon te laten vastleggen. Overigens zijn scholieren en studenten uitzonderingen op de nieuwe regels. De huidige regels rond de nuluren en de oproepovereenkomsten blijven van toepassing voor studerende of schoolgaande jongeren.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft hier enige zorgen over. De vrees is dat de inzet van scholieren en studenten onnodig in uren wordt beperkt. Zij hebben te maken met schoolplicht en regels rond studiefinanciering, waardoor vaste werkuren en -tijden ernaast niet altijd even praktisch zijn.

Tijdelijke contracten horeca

De regels voor tijdelijke contracten worden strenger. Tijdelijk werk moet ook echt tijdelijk zijn. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, mag pas na vijf jaar een nieuw contract worden gegeven in plaats van na de huidige zes maanden. Hiermee komt straks een einde aan draaideurconstructies, waarbij werkenden gedurende lange tijd werken van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. De huidige uitzonderingen voor jongeren en leerlingen die een BBL-opleiding volgen blijven bestaan.

Seizoenswerk horeca

Seizoenwerk komt geregeld voor in de horeca. Veel strandtenten zijn alleen in de zomer open en hebben enkel dan personeel nodig, maar ook horecazaken met grote terrassen of in de evenementen- en festivalsector kunnen een beroep doen op seizoenswerkers. De voorwaarden en regels voor seizoenscontracten blijven ongewijzigd. In de horeca-cao is het geregeld volgens de definitie uit de wet zoals die nu is, dus dat blijft ook zo.

Zzp’ers in de horeca

De nieuwe wetgeving regelt veel voor zelfstandig ondernemers, zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar er is ook een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers die veel met zzp’ers werken. Bij zelfstandig ondernemers die een uurtarief van minder dan 30 tot 35 euro betaald krijgen, is het uitgangspunt straks werknemerschap. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij of zij echt een zzp’er heeft aangesteld om een opdracht uit te voeren. Dit heeft straks dus invloed op de zzp-constructies die onder meer in de horeca voorkomen.