Wegwijs in CAO-land bij payroll

Mooi, zul je denken, dat is goed geregeld! Maar hoe zit dat nu als jouw medewerkers niet bij jou op de loonlijst staan maar bij een payrollbedrijf?

Vallen deze medewerkers dan onder een andere CAO? Bijvoorbeeld de CAO van de uitzendbranche? En hoe zit het wanneer je én personeel op de loonlijst hebt, én personeel via een payrollbedrijf? Verschillen dan de arbeidsvoorwaarden? En valt de ene medewerker wel onder de CAO en de andere niet?

Het antwoord is simpel: nee.

Sinds de invoering per 1-1-2020 van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, WAB, hebben medewerkers met een payroll-contract recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks op de loonlijst staan. En is bij payroll de CAO van de inlener/opdrachtgever (het bedrijf waar de payrollmedewerker werkt) leidend. Dus als jij horecaondernemer bent en de horeca CAO op jouw bedrijf van toepassing is, geldt deze CAO voor al jouw mensen. Ook als ze via een payrollconstructie bij jou werken.

Vóór de invoering van de WAB mochten payrollbedrijven nog gebruik maken van de CAO voor de uitzendbranche. En hadden vaste medewerkers vaak gunstigere arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld via een eigen CAO. Waar flexibele krachten geen aanspraak op konden maken. Die ongelijkheidskloof is met de invoering van de WAB gedicht.

Geen enkele reden dus om niet eens na te denken over payroll en het uitbesteden van je juridisch werkgeverschap. De voordelen zijn beslist de moeite waard. Praat eens met de experts van Mr. Einstein om te horen hoe zij je kunnen ontzorgen.