Deze verzekeringen moet je verplicht afsluiten als horecaondernemer

Bij het opzetten van een horecaonderneming komt veel kijken. Niet alleen moet je je zaak inrichten, personeel aannemen en een menu opstellen, ook ben je verplicht om een aantal verzekeringen af te sluiten. De verplichte verzekeringen voor horecaondernemers hebben wij voor je op een rij gezet. Ook vind je hier een overzicht van niet-verplichte verzekeringen die je tegen veel hoge kosten kunnen behoeden. Ben je payroll-werkgever? Dan hebben we de belangrijke verzekeringen voor jou benadrukt.

Verplichte verzekeringen horecaondernemer

Werknemersverzekeringen

Het kan natuurlijk zijn dat je geen personeel in dienst hebt en je zelf alles regelt, maar meestal hebben horecazaken een of meerdere werknemers in dienst. Dan ben je verplicht om voor de werknemersverzekeringen Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet te betalen. Dit draag je af via de werkgeversheffing in de Zorgverzekeringswet.

Aansluiting bij Arboarts

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Als een medewerker ziek is, moet je je laten begeleiden door een deskundige. Daarom is iedere werkgever verplicht om een overeenkomst te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. De arbodienst geeft onafhankelijk advies aan werkgevers én werknemers op het gebied van gezondheid. Ook ondersteunen ze bij taken waar bedrijven zich volgens de Arbowet moeten laten helpen, zoals advies over verzuimbegeleiding, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek of bij de uitvoering van de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E). Bij langdurige ziekte van een werknemer beoordeelt de bedrijfsarts (vaak in dienst van een arbodienst) de situatie. Iedere werknemer moet hier toegang toe hebben.

WA-verzekering voor bedrijfsauto

Voor bedrijfsauto’s of andere bedrijfsvoertuigen zoals scooters, motoren, speed-pedelecs of brommers is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM – ofwel WA-verzekering) nodig. Ieder jaar wordt zeker eenmaal gecontroleerd of de bedrijfsauto daadwerkelijk WA-verzekerd is. Is dat niet het geval, dan volgt mogelijk een boete.

Een WA-verzekering dekt schade die het voertuig bij anderen maakt, zoals de kosten van medische behandelingen of kosten van een reparatie. De kosten van schade aan het eigen voertuig worden niet binnen deze verzekering vergoed.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is, kunnen bepaalde situaties of organisaties dit wel vereisen. Zo kan een branchevereniging dit eisen of kan een leverancier hierom vragen. Ondanks dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, kan het afsluiten ervan wel het afdragen van flinke schadeclaims voorkomen. Je kan namelijk een claim aan je broek hebben hangen als een gast of medewerker over een drempel valt en zijn of haar been breekt (letselschade). Als een medewerker drinken of de jas of telefoon van een gast gooit, is er sprake van zaakschade en loopt een gast voedselvergiftiging op dankzij jouw eten dan kan diegene die schade ook op jou verhalen. Dus ondanks dat het niet algemeen verplicht is, kan het vooral in de horeca veel schelen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt ook voor payroll-werkgevers/juridisch werkgevers.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet voor personeel, maar voor de ondernemer. Vanaf 2024 is de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht. Je kunt dan zelf bepalen welke dekking past bij jouw horecazaak. Heb je een ongeluk of ben je langdurig ziek, dan behoud je dankzij deze verzekering een deel van je inkomen. Bij een AOV kun je vooraf bepalen hoe hoog het uitkeringsbedrag is en of je hulp wil bij je re-integratie.

Niet-verplichte verzekeringen horecaondernemer

Opstalverzekering bij koop bedrijfspand (gebouwenverzekering)

Een opstalverzekering voor een bedrijfspand is niet verplicht, maar als je eigenaar bent is dat wel verstandig. Mocht je onverhoopt schade oplopen door een storm, brand of vandalisme, dan kunnen de kosten flink oplopen zonder verzekering. Ook zijn er banken die een opstalverzekering verplichten, omdat het bedrijfspand dan als onderpand voor de hypotheek wordt gezien.

Met een opstalverzekering ben je verzekerd tegen schade aan het bedrijfspand en schuur, stal of garage – mits die bij de bedrijfsvoering horen. De opstalverzekering wordt uitgekeerd bij brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal. Je krijgt niets vergoed als er sprake is van indirecte schade, schade aan het inventaris, schade aan goederen, schade door opzet, slecht onderhoud of illegale activiteiten of schade door natuurrampen.

Verzuimverzekering horeca

Ondanks dat een verzuimverzekering ook niet verplicht is, kan het een veilig gevoel geven om je te verzekeren tegen de kosten van een zieke medewerker. Dan gaat het niet alleen om korte uitval door de griep, maar ook als een medewerker een burn-out heeft of er wekenlang uit ligt vanwege een gebroken been. Werkgevers zijn verplicht 2 jaar (een deel) van het loon door te betalen en moeten re-integratie en begeleiding bieden aan de zieke medewerker. De verzuimverzekering zorgt ervoor dat je als werkgever verzekerd bent voor deze loondoorbetaling. Ook helpen verzekeraars vaak bij re-integratietrajecten.

Deze verzuimverzekering geldt ook voor payroll-werkgevers/juridisch werkgevers.

Wegas en Wegam verzekering horeca

Heb je fietsbezorgers in dienst die dagelijks onderweg zijn, dan is het verstandig om een Wegas verzekering af te sluiten. Deze vergoedt letselschade dat wordt veroorzaakt tijdens activiteiten buiten de werkvloer. Werkgevers zijn ook dan aansprakelijk voor het letsel dat is opgelopen onder werktijd. Met een Wegas verzekering weet je zeker dat de schade die uit de aansprakelijkheidsclaim komt vergoed wordt.

Voor bezorgers op motorvoertuigen kan een Wegam verzekering nodig zijn. De Wegam is een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die in een auto, of op een motor, scooter of brommer rijden. De dekking van een Wegas verzekering is ruimer dan die van Wegam, dus het advies is meestal om daarvoor te gaan. Weet je niet welke verzekering geschikt is voor jouw bedrijf? Laat je dan goed adviseren door een verzekeringsadviseur.

Goed om te weten: afhankelijk van je dekking verzekert de Wegam/Wegas verzekering ook schade of letsel dat een werknemer oploopt tijdens woon-werkverkeer.

Ongevallenverzekering

Horecaondernemers met een ongevallenverzekering kunnen geld krijgen van de verzekering bij blijvende invaliditeit (dit is dan een eenmalige uitkering voor de medewerker) of overlijden door een ongeval (nabestaanden krijgen dan een eenmalige uitkering). Door een ongevallenverzekering af te sluiten, voldoe je aan de verplichting voor goed werkgeverschap en hebben je medewerkers er een goede secundaire arbeidsvoorwaarde bij.

Deze ongevallenverzekering geldt ook voor payroll-werkgevers/juridisch werkgevers.

Bedrijfsschadeverzekering

Heb je brand gehad in je zaak of is je keuken overstroomd, dan kan er sprake zijn van grote schade. Schade aan je bedrijf, maar ook aan je goederen en inventaris. Bedrijfsschade betekent eigenlijk schade aan jouw horecaonderneming. Door een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten, kun je je inkomstenverlies compenseren bij tijdelijke sluiting. De bedrijfsschadeverzekering dekt misgelopen nettowinst, loonkosten en doorlopende vaste lasten.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een conflict met een werknemer of komt een leverancier zijn afspraken niet na? Dan kan het fijn zijn om rechtsbijstand te hebben. Horecaondernemers hebben met veel verschillende partijen te maken en het risico op een conflict daardoor helaas des te groter. Soms zijn juridische stappen nodig. Aan jouw kant of aan de kant van het personeel of een leverancier. Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten voor juridisch advies, een advocaat en bijvoorbeeld een deurwaarder.

Inventaris- en opstalverzekering

Heb je schade aan je inventaris, zoals computers, stoelen, tafels of keukengereedschap, dan ben je met een inventarisverzekering gedekt tegen deze schade. Een inventarisverzekering is niet verplicht, maar wel interessant als je dure bedrijfsmiddelen hebt. Vooral met een keuken heb je al snel een dure inventaris.

Benieuwd welke horecavergunningen je nodig hebt? Lees ons artikel daarover hier.