Horeca bereikt als één van de eerste sectoren akkoord over nieuwe pensioenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de horeca en contractcatering hebben samen met Pensioenfonds Horeca & Catering een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Deze gaat per 2025 in en vervangt de huidige regeling. Benieuwd wat er in de nieuwe pensioenregeling voor de horeca en catering staat? Wij lichten het toe.

Sinds 1 juli 2023 is de nieuwe Pensioenwet ingevoerd, die ook voor de horeca- en cateringsector geldt. Daarom is er een nieuwe pensioenregeling nodig die aan deze wet voldoet. Werkgeversorganisaties Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Veneca hebben de afgelopen tijd diverse gesprekken gevoerd met CNV Vakmensen, De Unie, FNV Horeca en FNV Catering. Inmiddels hebben zij een voorlopig akkoord bereikt en is er een concept pensioenovereenkomst voor 2025 beschikbaar.

Nieuwe pensioenregeling horeca

Vooropgesteld streven alle betrokken partijen ernaar om alles wat werknemers in de huidige pensioenregeling hebben opgebouwd, over te hevelen naar de nieuwe regeling. Er is daarvoor gekozen voor een solidair pensioencontract dat persoonlijker is, met behoud van zaken. Pensioenuitkeringen voor gepensioneerden worden beschermd, bij volledige arbeidsongeschiktheid is er volledige vrijstelling van premiebetaling en er is aandacht voor gezamenlijk beleggen. Voor nabestaandenpensioen komt er een duidelijke dekking en de solidariteitsreserve dient als een buffer om ervoor te zorgen dat gepensioneerden een zo stabiel mogelijk pensioen krijgen.

Solidaire premieregeling

Een solidaire premieregeling moet een persoonlijker pensioen met behoud van solidaire elementen mogelijk maken. Sociale partners spreken met elkaar af hoeveel premie de werkgever en werknemer afdragen. Uitkering van het pensioen hangt vooral af van de beleggingsresultaten. Er is geen vaste rente.

Om het pensioen van gepensioneerden te beschermen, gaat een klein deel van het rendement naar hen toe. Hiervoor hebben de sociale partners de solidariteitsreserve in het leven geroepen. Het overige rendementsbedrag gaat op basis van beleggingsrisico naar deelnemers en gepensioneerden. Met het beschermingsrendement worden leden beschermd tegen rentewijzigingen.

Nabestaandenpensioen

Vanaf 2025 is het nabestaandenpensioen standaard geregeld. Op dit moment is dit pensioen nog op vrijwillige basis, waar werkgevers bedrijfsbreed of werknemers individueel voor kunnen kiezen. Het nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd aan partners na overlijden. De premie die werkgevers en werknemers hier straks standaard voor afdragen is volgens de conceptovereenkomst laag. Iedere partij betaalt ook hier de helft van het bedrag. Kortom, er komt een duidelijke dekking voor nabestaandenpensioen, met een lage premie en maximale ontzorging bij werkgevers dankzij de loonaangifteketen.

Persoonlijk pensioenvermogen

Door ervoor te kiezen het bestaande totale pensioenvermogen van het pensioenfonds over te hevelen naar persoonlijke pensioenvermogens, maken de sociale partners gebruik van de standaardoptie uit de Pensioenwet. Het opgebouwde pensioen uit de huidige regeling en het pensioenvermogen in de nieuwe regeling blijven zo bij elkaar. De betaling ervan kan zo ook worden uitgevoerd door dezelfde organisatie.

Dit blijft ongewijzigd in de pensioenregeling horeca

Op acht punten blijft de toekomstige pensioenregeling hetzelfde als de huidige regeling.

  • 68 jaar blijft de pensioengerechtigde leeftijd. Hoe oud een gepensioneerde ook wordt, er komt altijd pensioen binnen
  • Het bestaande pensioenfonds (Pensioenfonds Horeca & Catering) voert de collectief verplichte pensioenregeling uit. Door dit collectief te doen, zijn kosten en risico’s gedeeld. Het uitbetalen van pensioenen en het vorderen van pensioenpremies blijft daardoor ook bij een organisatie
  • Pensioenpremie gezamenlijk betaald en belegd: beide partijen blijven de helft van de pensioenpremie betalen en voor het nodige rendement blijft ook beleggen van dit geld in stand
  • Loonbelastingaangiftes werkgevers blijven zoals ze zijn: werkgevers sturen gegevens naar de Belastingdienst en het pensioenfonds, die op hun beurt de gegevens een-op-een overnemen
  • Vroege pensioenopbouw voor lage inkomens:
  • Vervroegen en uitstellen van pensioendatum blijft mogelijk: het blijft voor werkenden mogelijk om hun pensioen met maximaal 5 jaar te vervroegen of met maximaal 5 jaar uit te stellen. Het blijft dus mogelijk om het pensioen te laten ingaan met de AOW-ingangsdatum
  • Pensioenopbouw voorzetten bij Arbeidsongeschiktheid: mensen die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn geworden, hoeven geen premie te betalen. Ze blijven persoonlijk pensioenvermogen opbouwen. En het nabestaandenpensioen blijft verzekerd. Ook hanteert de nieuwe conceptovereenkomst dat het op te bouwen bedrag bestaat uit 75 procent van hun salaris dat meetelde voor het pensioen. De pensioenpremie van werknemers en werkgevers financiert dit
  • Gedeeld risico op eerder of later overlijden: wie langer leeft dan gemiddeld krijgt het persoonlijke pensioenvermogen aangevuld vanuit de overblijvende pensioenvermogens van mensen die eerder dan gemiddeld sterven

Benieuwd naar de volledig concept-pensioenovereenkomst? Deze vind je op de website van Koninklijke Horeca Nederland.