Tips uit onze kennisbank

Wat mogen horecaondernemers rekenen voor wegwerpbekers- en bakjes met plastic?
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Wat mogen horecaondernemers rekenen voor wegwerpbekers- en bakjes met plastic?

Sinds 1 juli mogen ondernemers geen gratis wegwerpbekers en -bakjes met plastic meer aanbieden. Zij moeten dit doorberekenen aan klanten, bovenop de prijs van hun eten of drinken. Ondernemers mogen het bedrag zelf vaststellen, maar vanuit de overheid zijn er richtlijnen vastgesteld. Hoeveel mag je ongeveer rekenen voor een beker, maaltijd (met eventueel meerdere bakjes) of portieverpakkingen?

Lees artikel
Dit is het verschil tussen een vakkracht en niet-vakkracht in cao-horeca
Payroll, Salarisadministratie, Personeelsplanning

Dit is het verschil tussen een vakkracht en niet-vakkracht in cao-horeca

In de cao-horeca is er onderscheid tussen een vakkracht en niet-vakkracht. Het verschil zit hem in de ervaring en daarmee wellicht logischerwijs ook in het loon en de feestdagencompensatie. Maar wanneer is een horecawerknemer nu een echte vakkracht? En wanneer spreken we juist van een niet-vakkracht?

Lees artikel
Dit moet je weten over de Tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers
Payroll, HR advies, Personeelsplanning

Dit moet je weten over de Tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse werknemers

Wil je als horecawerkgever werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en van buiten Zwitserland aannemen, dan heeft diegene een werkvergunning nodig. Dit kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) zijn of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVVA). Hoe lang een werknemer in Nederland komt werken bepaalt welke van de twee werkvergunningen nodig is. In dit artikel leggen we uit voor wie de Tewerkstellingsvergunning is, welke voorwaarden aan toekenning verbonden zijn en hoeveel iemand met een TWV mag werken.

Lees artikel
Redden Millennials en Gen Z de horeca en wat heeft fast casual daarmee te maken?
HR advies, Personeelsplanning, Payroll

Redden Millennials en Gen Z de horeca en wat heeft fast casual daarmee te maken?

Aan iedere generatie lijken bepaalde levensgewoonten te zijn verbonden. Millennials zouden grote avocadoliefhebbers zijn die daardoor geen huis kunnen kopen en Boomers  (ofwel de babyboomgeneratie) hebben het vooroordeel tegen zich dat ze conservatieve opvattingen hebben. Generaties kunnen ook flinke invloed hebben op de horeca. Waar de generaties vóór de Millennials en Gen Z vaak thuis eten en het liefst zelf koken, lijken de zogenoemde gemaksgeneraties wellicht de redding voor de horeca. Ze eten vaker buiten de deur en bestellen graag eten. Wat kun je als horecaondernemer doen om deze ontwikkelingen bij te benen?

Lees artikel
Robotisering in de horeca: zijn robots de toekomst of alweer het verleden?
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Robotisering in de horeca: zijn robots de toekomst of alweer het verleden?

Sinds enkele jaren zien we robotisering in de horeca toenemen. Horecaondernemers voelen de noodzaak hiertoe vanwege de aanhoudende personeelstekorten in de sector. Robots zouden het werk van de bediening of in de keuken deels kunnen overnemen. Maar zijn robots wel echt de oplossing in een sector die zwaar tilt aan persoonlijke dienstverlening?

Lees artikel
Arbeidsmarkt anders ingericht: wat betekent dit voor de horeca?
Payroll, Salarisadministratie, HR advies

Arbeidsmarkt anders ingericht: wat betekent dit voor de horeca?

De arbeidsmarkt ondergaat de komende jaren een aantal grote veranderingen. Zo gaan tijdelijke contracten op de schop, wordt het nulurencontract verboden en komt er voor zzp’ers een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. De maatregelen zorgen voor meer zekerheid over het inkomen en rooster van werknemers en betere bescherming voor zelfstandigen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat ondernemers meer wendbaarheid ervaren, waardoor goed werkgeverschap aantrekkelijker wordt. Wat betekenen deze veranderingen voor de horeca?

Lees artikel
Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in de horeca?
HR advies, Salarisadministratie, Personeelsplanning

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in de horeca?

Wil je jeugdigen van jonger dan 18 jaar aannemen voor een (bij)baantje in jouw horecazaak, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Jongeren van 14 jaar mogen bijvoorbeeld niet op dezelfde tijden werken of dezelfde werkzaamheden uitvoeren als jongeren van 16 jaar. Welke werkzaamheden mogen jongeren op welke leeftijd uitvoeren?

Lees artikel
Dit zijn jouw verplichtingen als horecawerkgever volgens de Arbowet
Personeelsplanning, Payroll, HR advies

Dit zijn jouw verplichtingen als horecawerkgever volgens de Arbowet

Je hebt als werkgever in de horeca vast wel eens van de termen Arbowet, arbobeleid en bedrijfshulpverlening gehoord. Belangrijke termen die ervoor zorgen dat je voldoet aan de Arbowet. Want er zijn volgens deze wet namelijk een aantal verplichtingen waar je als werkgever aan moet voldoen. In dit artikel lichten we de vijf verplichtingen toe.

Lees artikel
Hoe voldoe je als horecaondernemer aan de Arbowet?
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Hoe voldoe je als horecaondernemer aan de Arbowet?

Het is als werkgever in de horeca van groot belang om een goed beleid te voeren omtrent arbeidsomstandigheden. Dit is nodig om te voorkomen dat medewerkers zich op een onveilige of ongezonde werkvloer bevinden. In de horeca is het daarnaast belangrijk om zorg te dragen voor de veiligheid van gasten. Dit zijn zeven manieren waarop jij voor goede arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf kunt zorgen.

Lees artikel
Geboorteverlof en ouderschapsverlof: wat is het verschil en hoe lang hebben werknemers hier recht op?
HR advies, Personeelsplanning

Geboorteverlof en ouderschapsverlof: wat is het verschil en hoe lang hebben werknemers hier recht op?

Partners en vaders (en natuurlijk moeders) hebben recht op verlof na de geboorte van hun kind. Officieel heet deze vorm van verlof geboorteverlof, ofwel partnerverlof. Maar hoe lang hebben partners eigenlijk recht op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof? En hoeveel krijgen ze in die periode doorbetaald? Wij leggen het uit.

Lees artikel
Zzp-constructie ligt (ook) in de horeca onder vuur
HR advies, Salarisadministratie

Zzp-constructie ligt (ook) in de horeca onder vuur

De nieuwe zzp-wetgeving gaat enorme gevolgen hebben voor de horeca, stellen verschillende experts. Jongeren die via een zzp-constructie werken, kunnen dat in de toekomst wellicht niet meer doen. Het uitgangspunt is namelijk dat ‘organisatorisch ingebed werk’ niet meer uitbesteed mag worden aan een zzp’er. Nu is er nog enige onduidelijkheid over dat ingebedde werk, maar duidelijk is wel dat dit gevolgen heeft voor een grote groep zelfstandigen. Eindelijk kunnen schijnconstructies in de horeca worden aangepakt.

Lees artikel
Welke horecavergunningen en verzekeringen heb je nodig als nieuwe horecaondernemer?
Salarisadministratie, Personeelsplanning, HR advies

Welke horecavergunningen en verzekeringen heb je nodig als nieuwe horecaondernemer?

Als nieuwe horecaondernemer moet je je niet alleen bezighouden met je menu, interieur of personeel, maar heb je ook een aantal speciale horecavergunningen nodig om open te mogen. Bijvoorbeeld om alcohol te kunnen schenken, voor het voeren van een terras of ‘gewoon’ omdat je een horecaonderneming bent.

Welke horecavergunningen hebben nieuwe horecaondernemers nodig? En welke verzekeringen moet je afsluiten? Lees er alles over in dit artikel.

Lees artikel